Medic Online Academyהרשמה

יזם זה נולד על מנת לענות על צורך של רופאים רבים להשתלם, ללמוד ולהתעדכן בחידושים השונים בעולם הרפואה ולהנגיש זאת עבורם באמצעות לימוד מקוון. כל קורס בנוי מסילבוס הכולל מספר מרצים בכירים, מומחים בתחומם. אתם מוזמנים לעבור בין ההרצאות השונות ולהעשיר הידע האקדמי והמעשי שלכם.

המיזם הינו שיתוף פעולה בין מדיק לבין המרכז ללימודי המשך ומיומנויות ברפואה.