חזרה המשך  

  בשילוב עם אינסולין SGLT2 מיתון :Debate I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס