חזרה המשך  

  ?חלק א': אינסולין הוא אויב או ידיד בחולה המבוגר Debate I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס