חזרה המשך  

  חלק א': התועלת והנזק בשימוש בנוגדי קרישה באדם המבוגר Debate I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס