חזרה המשך  

  (מקרים לדיון (חלק ב I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס