PCKS-9 ד"ר חופית כהן - מעבר לטיפול בסטטינים - בחירת מועמדים לטיפול במעכבי I

ד"ר חופית כהן - מנהלת מרפאת הליפידים במרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר