חזרה המשך  

  תיאור מקרה - השמנת יתר I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס