חזרה המשך  

  כיצד נבחר בין התכשירים השונים :GLP-1 ד"ר רועי אלדור - טיפול באנלוגים של I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס