חזרה המשך  

  ואינסולין GLP-1 השילוב האופטימלי של :Debate I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס