חזרה המשך  

  ד"ר ברוך יצחק - הצגת מקרים ודיון I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס