חזרה המשך  

  ?אפקט קרדיאלי SGLT2 ד"ר עופרי מוסנזון - האם לכל חוסמי I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס