חזרה המשך  

  הצגת שני מקרים ודיון באשר לטיפול בהשמנה בהם I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס