חזרה המשך  

  SGLT2 ד"ר רועי אלדור - בטיחות ויעילות קרדיווסקולרית של מעכבי I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס