חזרה המשך  

  בחולים עם אי ספיקת כליות SGLT2 האם להשתמש במעכבי :Debate I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס