חזרה המשך  

  GLP1-ד"ר ענת צור - בטיחות ויעילות קרדיווסקולרית של אנלוגים ל I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס