חזרה המשך  

  בפתוגנזה של סוכרת GLP1-ד"ר ענת צור - חשיבות ציר ה I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס