חזרה המשך  

  והאם כולם שווים GLP1-ד"ר רקפת בכרך - מתי נכון לבחור באנלוגים ל I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס