חזרה המשך  

  ?SGLT2 לפני DPP4-להתחיל טיפול ב :Debate part 2 I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס