חזרה המשך  

  רציונל הפעילות והשפעה על איזון המטופל השמן וחולה הסוכרת - GLP1 RA ד"ר רועי אלדור - פעילות I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס