חזרה המשך  

  על תוצאים קרדיווסקולרים GLP1 RA ד"ר רועי אלדור - השפעת I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס