חזרה המשך  

  EMPA REG-ד"ר עופרי מוסנזון - קריאה ביקורתית של מחקר ה I

ההרצאה פתוחה לנרשמים בלבד על מנת לצפות בהרצאות יש להרשם לקורס